Contact
 
 
 
 

Zeg

Hallo

Voor meer informatie of een afspraak kunnen jullie me altijd bellen of mailen.Interessante links:

In den heksenketel

Lien De Koninck

De Wijnzolder

Mijn

Gegevens

Oostveldstraat 119

9900 Eeklo

0472/34.88.12

Privacybeleid


Algaandeweg hecht veel belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens van zijn contacten, deelnemers en cliënten.


Doel

Persoonsgegevens worden verwerkt i.f.v. volgende doeleinden:

•uitnodigingen en bekendmaking van onze activiteiten

•het vlot organiseren van de deelname aan onze activiteiten (voorafgaande info, nazorg, afhandeling van betaling)

•individuele begeleiding van cliënten


Soort gegevens

We verwerken volgende gegevens

•deelnemers aan workshops: e-mailadres, naam & voornaam, adres, telefoon, geboortedatum, facturatiegegevens, gekozen workshop

•cliënten: idem als bij deelnemers aan workshops + schriftelijke notities indien noodzakelijk


Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden nooit aan derde partijen doorgegeven.


Bewaartermijn

Algaandeweg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. We hanteren de volgende termijnen:

•deelnemers workshops en cliënten: 5 jaar


Beveiliging

Slechts één persoon heeft toegang tot de persoonsgegevens. De gegevensbestanden zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De schriftelijke notities worden bewaard in een kast met sleutel.


Recht op inzage, correctie of verwijdering

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens.

Vragen of opmerkingen kun je richten aan hilde@algaandeweg.com