Rouw-en verliescoaching

Loslaten….hoe?

Loslaten

is

op een andere manier

vasthouden


‘Rouwen is werken’…de eerste zin in één van de boeken van Manu Keirse. 

Mijn persoonlijke ervaringen met rouw hebben dit enkel bevestigd.

Rouwen kan om zovele dingen: verlies van een geliefde, verlies van werk,

confrontatie van ouders met beperkingen van een kind , scheiding, …….

Zovele manieren van verlies, zovele manieren van rouw en verwerken.….

Elk doet het op zijn eigen ritme, op zijn eigen manier….hier is geen goed of fout……

gewoon ànders….Hoe kunnen deze verlieservaringen omgezet worden naar zingeving

en kracht?

En hier naast ons, Floris, die, ondanks zware beperkingen, voor iedereen steeds

een zonnetje was en mij heeft doen stil staan bij de essentie van ons leven. 

Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hem mocht kennen. 


Algaandeweg wil jullie een hand aanreiken in jullie zoektocht hoe om te gaan

met dit verlies, verdriet en gemis ; wil met jullie samen zoeken welke hindernissen

in de weg staan om te rouwen ;  hoe je je verdere leven opnieuw kan vormgeven…

om te groeien naar een andere manier van leven waarin verdriet en gemis

de keerzijde van vreugde en liefde weerspiegelen.


Naast het individuele traject is er een begeleidingstraject aan huis mogelijk voor gezin/familie naar aanleiding van  palliatieve zorg van één van de gezinsleden. Dit kan gesprekken omvatten met de persoon zelf of gesprekken met de gezinsleden (partner, kinderen) om de laatste levensfase van hun dierbare zo fijn mogelijk te laten verlopen. Zaken uitspreken ten aanzien van elkaar werkt verbindend en geeft steun in de verdere rouwperiode.

Aanbod

Prijs


  • Prijs: individueel gesprek: 55 Euro (duur 1,5u)
  • Begeleidingstraject: op maat en te bespreken met cliënt


Het is ons maar geleend

de vele mooie dingen

ons onbetwistbaar eigendom

zijn de herinneringen