Veerkracht

Expeditie Veerkracht

Deze expeditie kan ingezet worden om kinderen terug te leren vertrouwen op hun innerlijk kompas. Vaak worden kinderen overspoeld door emoties omwille van stress/trauma waardoor ze de verbinding met zichzelf en hun lichaam verliezen. 

Aanbod

Prijs

Trajecten kunnen 

- individueel ingezet worden

- in kleine groepjes

- samen met ouder en kind

Kostprijs

Individuele trajecten: 225 €

in groepjes: 125 € per kind

De Expeditie Veerkracht staat open voor kinderen (+7) en jongeren die mogen groeien in hun veerkracht en vaak volgende hulpvragen hebben: 


* moeilijk hun slaap kunnen vatten

* zich niet goed in hun vel voelen

* moeilijk rust kunnen vinden

*zich meer bewust mogen worden van hun lichaam

*omgaan met emoties moeilijk vinden

*hun eigen identiteit mogen ontwikkelen

* gevoelig zijn en moeilijk kunnen omgaan met prikkels

*hun eigen talenten niet zien en minimaliseren

*vaak negatieve gedachten hebben

*zich laten overspoelen door kleine negatieve gebeurtenissen

*moeilijk kunnen omgaan met rouw- en verliesmomenten

*moeite hebben met het leggen van contacten

*zichzelf mogen ontdekken en groeien van 'binnenuit'

*tips en tools kunnen gebruiken om anders om te gaan met de 

uitdagingen in hun leven 

Een traject omvat: 

- kennismakingsgesprek met de ouders

- 6 sessie's met het kind + thuisopdrachtjes

- afrondingsgesprek met kind en ouder

Alles wat je 

aandacht 

geeft groeit